Algemene voorwaarden opstellen, privacyvoorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden en privacyvoorwaarden zijn onontbeerlijk bij het oprichten van een website of een ander elektronisch contactportaal. Vaak verloopt het opstellen van deze algemene voorwaarden echter niet eenvoudig en ziet men af van deze belangrijke factor.
deJuristen onderzoekt uw persoonlijke websituatie en schrijft passende algemene en privacyvoorwaarden. Twijfelt u over de geldigheid van uw huidige voorwaarden? Ook hiervoor kan u bij deJuristen terecht. Contacteer ons voor meer informatie.

Ondernemingen maken vaak gebruik van algemene voorwaarden om overeenkomsten met de wederpartij nader inhoud te geven. Dit is niet anders indien zij gebruik maken van de mogelijkheid om de overeenkomsten op elektronische wijze te sluiten. Onder algemene voorwaarden kan worden verstaan één of meerdere schriftelijke bedingen die zijn opgesteld om in meerdere overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die handelen over de essentiële verbintenis. Algemene voorwaarden kunnen echter evengoed handelen over welke gegevens u achterlaat bij bezoek van een website en wat u kan aanvangen met de inhoud van bepaalde online publicaties (teksten, foto’s, etc).

Toegankelijkheid

Bij algemene voorwaarden die gelden op websites is het van uitermate belang dat deze voorwaarden op een toegankelijke en herkenbare wijze kunnen worden geconsulteerd (situering op elke pagina, akkoordverklaring alvorens aan te kopen, etc.).

Voorwaarden overnemen?

Algemene voorwaarden kopiëren van andere websites is niet alleen in strijd met het auteursrecht, maar kopiëren is daarnaast ook gewoon een slecht idee: ogenschijnlijk kan men in een vergelijkbare of identieke situatie verkeren (men biedt bijvoorbeeld dezelfde diensten aan), vaak zijn de essentiële nuances net anders. Voor een degelijke juridische bescherming dient u dan ook de algemene voorwaarden op maat te laten maken. Voor vragen rond het opstellen van algemene voorwaarden en/of privacyvoorwaarden en de toepasselijke tarieven, gelieve ons te contacteren.

Terug naar boven.


 

Voorwaarden kort

Bij het opzetten van een webwinkel zijn uw algemene voorwaarden van uitermate groot belang voor latere conflictsituaties. U vergroot bovendien uw rechtspositie wanneer u uw voorwaarden op maat laat maken van uw diensten en activiteiten. Laat daarom uw algemene voorwaarden opstellen door onzejuridische specialisten.