Ander ICT-recht geschil

Andere ICT-rechtelijke geschillen

ICT-rechtelijke geschillen blijven uiteraard niet beperkt tot domeinnamen en hosting. Ook bij ICT-contracten, e-commerce, privacy en andere ICT topics kunnen geschillen, discussies en problemen rijzen.

deJuristen onderzoekt, adviseert en reageert waar nodig om uw geschil zo snel mogelijk op te lossen met een minimum aan kosten. Neem bij vragen of informatie contact met ons op.


 

Ander ICT-recht geschil

Geschillen zijn niet limitatief beperkt tot domeinnamen en hosting. Of het nu draait om ICT-contracten, de uitoefening van e-commerce activiteiten, een verkeerde toepassing van de privacywetgeving et cetera, deJuristen onderzoekt, adviseert en reageert waar nodig.