Domeinnaam geschil - geschil domeinnaam - domeinnaamrecht

Domeinnaamgeschillen

Juridisch conflict?

Discussie bij de overdracht van een domeinnaam? Terechtgekomen in een domeinnaamgeschil? Of u wenst een bepaalde domeinnaam te registreren maar deze is niet meer beschikbaar? U vindt dat u recht heeft op een bepaalde domeinnaam? Indien de domeinnaam die u wenst te registreren op een onrechtmatige wijze is geregistreerd of op een dito wijze wordt gebruikt (de domeinnaam is bijvoorbeeld ‘geparkeerd’, er staat enkel reclame op), kan u via enkele wegen de domeinnaam (terug-)claimen. Aangeraden is uiteraard eerst contact op te nemen met de houder van uw gewenste domeinnaam. Levert dit geen resultaat op dan kan u via DNS een ADR procedure aanspannen. Een laatste optie is de toepassing op de wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen.

Indien u verzeild bent geraakt in een geschil rond domeinnaamrecht, of u wil eenvoudigweg een eerder geregistreerde domeinnaam claimen, dan helpen wij u graag verder met een eerste preliminair advies. Indien gewenst begeleiden wij u verder bij het contact met de domeinnaam-houder en/of bij de uitvoering van een eventuele ADR procedure.

Voor wat .be domeinnamen betreft wordt deze ADR procedure aanhangig gemaakt bij CEPINA, voor .eu domeinnamen voor het Tsjechische Arbitragehof in Praag (onafhankelijk orgaan geselecteerd door EURid) .Ook de WIPO (The World Intellectual Property Organization) voorziet in domeinnaam arbitrage en bemiddeling.

Wanneer u uzelf geconfronteerd ziet met een domeinnaamgeschil, is het van levensgroot belang degelijk juridisch advies in te winnen. Uw domeinnaam is immers onlosmakelijk verbonden met uw handelsnaam, merknaam en handelsactiviteiten, en vervult aldus een belangrijke economische functie. De juridische specialisten van deJuristen onderzoeken uw casus en geven helder advies, zodat u een juiste en geïnformeerde beslissing kunt maken.

Wat is een domeinnaam?

Een domeinnaam is een unieke naam die u voor uzelf, uw bedrijf of organisatie vastlegt. Ze geeft u een identiteit op het internet, en een gemakkelijke manier om door anderen gevonden te worden. Een domeinnaam bestaat uit minimaal twee delen, gescheiden door een punt.
Het eerste deel is de naam (bv. deJuristen), in principe is alles mogelijk, zolang de naam bestaat uit een combinatie van twee of meer tekens. De combinatie mag bestaan uit de letters a tot en met z, eventueel aangevuld met cijfers 0 tot en met 9 of een streepje - (maar niet a_ _ b.be bvb).
Het tweede deel is de extensie (het deel achter het laatste puntje). Er zijn allerlei soorten extensies: .be, .com , .eu . Hiermee is duidelijk uit welk land de domeinnaam komt (.be voor Belgie), of waarvoor u de domeinnaam wil gebruiken. Dit deel kan u niet vrij kiezen, u moet een keuze maken uit extensies die door het beherend orgaan ICANN zijn toegestaan.
Het deel achter het laatste puntje (.be bijvoorbeeld) wordt ook wel Top Level Domain (TLD) genoemd. De meeste TLD-beheerders stellen tegenwoordig geen eisen aan het type organisatie dat een domein registreert. [1]

Wat is Cybersquatting en typosquatting?

Cybersquatting en typosquatting zijn twee technieken die betrekking hebben op domeinnaamregistraties; zij staan volledig los van de inhoud van websites. Een cybersquatter registreert domeinnamen die identiek zijn aan onder meer bekende en geregistreerde merknamen of handelsnamen, louter met het doel de merknaamhouder of de handelaar te schaden of om de domeinnaam tegen een enorme winstprijs te verkopen.

Cybersquatting kan, afhankelijk van het specifieke geval, een "wederrechtelijke registratie" zijn in de zin van van artikel 10 de Algemene Voorwaarden van DNS BE én van de Wet van 26 juni 2003 betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen.

Op grond van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden van DNS BE kan een procedure voor CEPINA worden ingeleid wegens het wederrechtelijk registreren van .be-domeinnamen. Neem contact met ons op voor meer informatie inzake de geschillenregeling.

Anderzijds voorziet de Wet van 26 juni 2003, ingeval van een domeinnaamgeschil, in de mogelijkheid om naar de gewone rechtbank te stappen. Dit is een procedure "zoals in kort geding" en moet worden ingeleid bij de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg of bij de Rechtbank van Koophandel.

Kan ik bij jullie ook mijn domeinnaam registreren?

Uiteraard. Wij hebben de mogelijkheid om uw domeinnaam te registreren in alle internationale of nationale top level domeins (bijvoorbeeld .com, .net, .be, …). Wij werken bovendien samen met een gevestigd grafisch ontwerpbureau dat uw domeinnaam kan verbinden aan uw logo, voorlopige pagina of zelfs een volledige website.

De kostprijs van een domeinnaamregistratie is vrij laag, waardoor een preventieve registratie van domeinnamen (die lijken op uw merknaam, handelsnaam of vennootschapsnaam) een bijzonder kosteffeciënte oplossing vormt. Domeinnaamgeschillen slepen vaak lang aan en brengen hogere kosten met zich mee. Neem daarom geen risicio, en registreer vandaag nog.

Mocht u meer informatie wensen omtrent domeinnaamgeschillen en domeinnaamrecht, aarzel niet nader contact met ons op te nemen.

[1] DNS Belgium, FAQ "Wat is een domeinnaam?", http://www.dns.be/nl/home.php?n=101. 

Terug naar boven.


 

Domeinnamen

deJuristen adviseert en bemiddelt bij domeinnaamgeschillen. U kan op enkele manieren een domeinnaam claimen: via minnelijk contact met de domeinnaamhouder, een CEPINA procedure bij DNS of u kan een beroep doen op de Wet van 2003 inzake het wederrechtelijk registreren van domeinnamen. Domeinnaam-geschil? Contacteer ons.