ICT-recht geschil

ICT-recht geschillen

Domeinnamen

Discussie bij de overdracht van een domeinnaam? Of u wenst een bepaalde domeinnaam te registeren maar deze is niet meer beschikbaar? U vindt dat u recht heeft op een bepaalde domeinnaam? Indien de domeinnaam die u wenst te registeren op een onrechtmatige wijze is geregistreerd of op een dito wijze wordt gebruikt, kan u via enkele wegen de domeinnaam (terug-)claimen. Meer informatie rond domeinnaamgeschillen: lees meer.

Hosting

Een discussie met uw hosting- (en domeinnaam-)agent? Problemen die rijzen bij downtime, dataverlies, een verhuis van digitale bestanden ofonnodige of onrechtmatige facturatieproblemen maken al te vaak deel uit van het switchen tussen hostingagenten. deJuristen begeleidt u bij het switchen tussen agenten of bij het optreden van zelfstandige problemen met uw hostingagent. Lees meer.

Andere ICT-rechtelijke geschillen

ICT-rechtelijke geschillen blijven uiteraard niet beperkt tot domeinnamen en hosting. Ook bij ICT-contracten, e-commerce, privacy en andere ICT topics kunnen geschillen, discussies en problemen rijzen. Lees meer.

Terug naar boven.


 

ICT-recht geschil

deJuristen adviseert en bemiddelt bij geschillen rond domeinnamen, hosting en andere ICT-topics.
Voor meer informatie rond de verdediging van concrete dossiers, gelievecontactmet ons op te nemen.