Escrow contracten

Escrow overeenkomsten

Bij een escrow-overeenkomst wordt de broncode van een bepaald programma in bewaring gegeven bij een onafhankelijk escrow agent. Deze handeling dient ter bescherming van de eindgebruiker, die meer zekerheid verwerft op een ongestoord en continu gebruik van de (vaak dure) software, en dit ook als de leverancier door een faillisement of andere niet meer in staat zou zijn zelf ondersteuning te bieden. Anderzijds beschermt een escrow regeling ook de intellectuele eigendomsrechten van de software-leverancier.

U neemt beter geen enkel risico, en zeker niet bij op maat gemaakte software. Maak gebruik van onze escrow diensten.


Escrow

Escrow heeft twee doeleinden: de continuïteit van de ondersteuning waarborgen en het beschermen van intellectuele eigendomsrechten van de software-leverancier.