Software licenties

Software licenties

Een softwarelicentie is een vergunning om andermans computerprogramma te gebruiken. De licentie regelt wat precies kan en niet kan met de verkregen software (bijvoorbeeld: mag het programma gekopieerd worden, met hoeveel gebruikers mag men gelijktijdig het programma gebruiken, enzovoort). Deze licentievoorwaarden worden vastgelegd in een contract (de licentie). EULA (end of user licence agreements) is een overeenkomst waarbij de eindgebruiker (vaak een particulier) een contract aangaat met de eigenaar van het programma.

Krachtens de softwarewet worden computerprogramma’s auteursrechtelijk beschermd (hieronder valt zowel operating system software als toepassingssoftware en spelletjes). Deze bescherming blijkt vaak onvoldoende, zodat de opmaak van een softwarelicentie noodzakelijk wordt.

deJuristen overloopt met u welke rechten u precies wil toekennen in uw softwarelicentie. Bovendien adviseren wij waar nodig zodat uw programma voldoet aan de beschermingsvoorwaarden zoals gesteld in art. 2, lid 1 van de Softwarewet. Ook op vragen over de toegekende exclusieve rechten (paterniteitsrecht, integriteitsrecht, reproductierecht, vertaal- en bewerkingsrecht en distributierecht) geven wij graag een antwoord.

Terug naar boven.


Softwarelicenties

Een softwarelicentie is een contract waarbij aangegeven wordt wat men precies mag aanvangen met andermans software en wat de geldende beperkingen zijn (bv. kopiëren, aantal gebruikers, ...). Bescherm uw software:contacteer ons.