Evaluatie mailing campagne

Evaluatie mailcampagne (mailing)

U voert een bepaalde reclamecampagne via elektronische post (mailing) en u twijfelt of deze valt onder de kwalificatie SPAM? Geen probleem, deJuristen onderzoekt via de gevestigde criteria en de OPT-OUT regeling of uw elektronische mailing of reclamecampagne voldoet aan de geldende wettelijke en reglementaire voorwaarden. Het voeren van onrechtmatige elektronische campagnes kunnen zware financiële en juridische gevolgen met zich meebrengen. Het is raadzaam dat u zich bij de minste twijfel juridisch laat adviseren.

Wat is spam?
Spam is ongevraagde (en meestal ongewenste) e-mail, die naar duizenden e-mailadressen tegelijk gestuurd wordt. Meestal bevatten deze mails reclameboodschappen. Spammen wordt ook aangeduid met de term UCE (Unsolicited Commercial E-mail).
Het probleem wordt elke dag groter; recent onderzoek wees uit dat tegenwoordig wereldwijd meer dan de helft van de verstuurde e-mails spam is. 
Spam kan ook gedefinieerd worden als een e-mail waar men niet om gevraagd heeft, met een commercieel karakter en dat naar een groot aantal mensen tegelijkertijd gestuurd is. De drie genoemde eigenschappen: a. grootschalige verzending, ook wel bulk genaamd; b. ongevraagd c.q. ongewenst voor de ontvanger; c. commercieel karakter,
Hiermee is nog niet precies duidelijk wanneer email nu als spam moet worden aangemerkt. Er is namelijk zowel spam die niet aan de drie genoemde eigenschappen voldoet, als email die aan een of meerdere van deze eigenschappen voldoet maar geen spam is. Er dient bijgevolg ook rekening te worden gehouden met het zgn. “irritatiecriterium”.
Een gebruiker zal met name e-mail die irritatie opwekt spam noemen. In navolging van het in de straftoemeting gehanteerde verbazingscriterium, zou men hier van het irritatiecriterium kunnen spreken.

Wat is een mailing?

E-mailmarketing is een vorm van directmarketing die e-mail gebruikt om commerciële of fondsenwervende boodschappen naar een voorafbepaalde en omlijnde doelgroep te versturen.

Een uitgewerkte e-mailcampagne of mailing kadert in de marketingstrategie van een bedrijf. Het correct toepassen van e-mailmarketing staat toe om de klanten of prospecten beter te leren kennen: welke zijn geïnteresseerd in uw product, welke zijn geïnteresseerd in precies welk product?
Indien u verscheidene producten aanbiedt kan het interessant zijn om te weten welk product het meest interesse lokt, maar ook is het interessant te weten wie waarvoor geïnteresseerd is. Een gerichte productmailing naar geïnteresseerden krijgt gegarandeerd een sterke respons.

Juridisch

Slechts weinig marketeers of bedrijven zijn op de hoogte van de wettelijke en reglementaire voorschriften die rusten op mailings (opt-in en opt-out regeling, privacywetgeving, …). Wanneer men mailing aantreft die in strijd is met bovengenoemde regelgeving is het dan vaak ook eerder uit onwetendheid dan uit kwade wil.

Voorkom dat uw bedrijf het mikpunt wordt van procedures ontstaan uit klachtneerlegging bij de FOD Economie of eCops, en laat uw mailing of campagne evalueren door deJuristen. Wij verlenen advies en sturen bij waar nodig.

Terug naar boven.


 

Evaluatie mailing

Neem geen onnodige risico's wanneer u een online reclamecampagne wil ontplooien via e-mail. deJuristen onderzoekt via de gevestigde criteria en de OPT-OUT regeling of uw elektronische mailing voldoet aan de geldende wettelijke voorwaarden.