Privacy bescherming

Bescherming van uw privacy op het internet

Wanneer de publicatie van persoonlijke gegevens samengaan met bekendmaking van onjuiste informatie, kan dit grote schade berokkenen aan iemands (morele en financiële) belangen, goede naam of maatschappelijke status. In dergelijke gevallen dient de persoon een verwijdering van zijn persoonsgegevens te vorderen. deJuristen vertegenwoordigt en assisteert u in deze vordering, zodat snel kan gereageerd worden en de schade tot een uiterst minimum kan worden beperkt. U kan bovendien beroep doen op onze dienst Reputatiemanagement.

De Wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer stelt strenge voorwaarden bij de inzameling en publicatie van persoonsgegevens.Wanneer u te maken krijgt met een onrechtmatige publicatie van uw gegevens, aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie.


Privacybescherming

Wanneer u te maken krijgt met een onrechtmatige publicatie van uw persoonsgegegevens kan dit grote schade berokkenen aan uw goede naam, uw belangen of uw maatschappelijke status. deJuristen vertegenwoordigt u bij een vordering tot verwijdering en beperkt de schade tot een absoluut minimum.

Chat live met onze juristen over privacy bescherming