Notice and takedown

Notice and takedown

Een webhoster, blogger, forumbeheerder of een andere internet dienstverlener is aansprakelijk voor de inhoud die verschijnt op zijn of haar webspace, onafhankelijk van de vraag of deze inhoud komt van klanten of gebruikers (mits voorwaarden vervuld) of door eigen inbreng.
Vaak worden inbreuken op auteursrecht (let op: zelfs hyperlinks naar andere websites kunnen strafrechtelijk gesanctioneerd worden) opgespoord en een notice and takedown procedure geïnitieerd.

Deze procedure eist dat de inbreukmakende informatie of bestanden zo snel mogelijk van de webspace worden verwijderd of geblokkeerd. Bij een snelle verwijdering (enkel vereist indien het verzoek rechtmatig is) kan vaak een aansprakelijkheidsvordering vermeden worden.

Bij deJuristen kan u zowel terecht voor de initiatie en vertegenwoordiging bij de notice and takedown procedure als voor een rechtmatigheidsonderzoek van een ontvangen notice and takedown verzoek. Contacteer ons voor meer informatie.


Notice and takedown

U kan bij deJuristen zowel terecht voor de initiatie van en vertegenwoordiging bij een notice and takedown procedure, als voor een rechtmatigheidsadvies bij een ontvangen verzoek tot verwijdering.