Auteursrecht licenties

Auteursrechtlicenties

Licenties

Bij overdracht van auteursrecht (middels een akte) verliest de oorspronkelijke auteur de zeggenschap (met uitzondering van de morele rechten die onvervreemdbaar zijn) over het auteursrecht. De overdracht wordt dan ook vaak als te radicaal beschouwd waardoor men overgaat tot het instellen van auteursrechtlicenties. Deze licenties laten het auteursrecht van de oorspronkelijke auteur ongemoeid, en geven een andere persoon (de licentienemer) bepaalde rechten waardoor hij zelfstandig de door de licentie opgenoemde handelingen kan verrichten. Voor meer informatie of een prijsofferte van op maat gemaakte licenties, gelieve ons te contacteren.

Auteurscontracten

Er zijn verschillende soorten auteurscontracten waarbij men de standaardprincipes van het auteursrecht gedeeltelijk of volledig kan wijzigen. Indien u meer informatie wenst, aarzel niet om contact op te nemen. Een niet-limitatieve opsomming:

- Werken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst of openbaar ambtenaarstatuut,
- Werken in opdracht,
- Het opvoeringscontract,
- Het audiovisueel adaptatiecontract,
- Het audiovisueel productiecontract,
- Het uitgavecontract.

Terug naar boven.


Auteursrecht

Bij een auteursrechtlicentie behoudt de oorspronkelijke auteur zijn auteursrecht, maar verkrijgt een ander (de licentienemer) bepaalde rechten waardoor hij zelfstandig de door de licentie opgenoemde handelingen kan verrichten.