Computerprogramma's en databanken beschermen

Computerprogramma's en databanken

Wat zijn computerprogramma's?

Computerprogramma’s worden auteursrechtelijk beschermd, en hiervoor gelijkgesteld met letterkundige werken in de zin van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst. Art. 7 van de softwarerichtlijn bepaalt dat onder het begrip ‘computerprogramma’ kan worden verstaan: alle programma’s in gelijk welke vorm, met inbegrip van programma’s die in de apparatuur worden ingebouwd. Het gaat hier dus zowel om BIOS programma’s (ingebouwd door de producent van de computer), als OS software (operating system, zoals Windows, Mac OS X [...], Linux), als toepassingsprogramma’s (bijvoorbeeld tekstverwerkers, grafische ontwerpprogramma’s, games, …).

Niet alleen het afgewerkte programma geniet bescherming, ook het voorbereidende ontwerpmateriaal (analyses, democode, ontwikkelingsschema’s, …). Uiteraard dient een computerprogramma een concrete codeopbouw verworven hebben (of duidelijke stappen daartoe), er wordt net zoals in het auteursrecht geen bescherming geboden aan loutere ideeën.

De beschermingsvoorwaarde is dan ook tweeledig: het moet gaan om een oorspronkelijk computerprogramma dat beantwoordt aan een eigen intellectuele schepping van de auteur.

Wenst u meer informatie over wie de precieze eigenaar is (bv. in kader van een arbeidsovereenkomst), welke (exclusieve) rechten er worden toegekend en hoever de bescherming reikt (inzonderheid de beperkingen zoals de reservekopie, observatie en decompilatie), aarzel dan niet om uw situatie voor te leggen. deJuristen adviseert bovendien waar nodig zodat uw programma voldoet aan de beschermingsvoorwaarden zoals gesteld in art. 2, lid 1 van de Softwarewet.

Wat zijn databanken?

Een databank is een verzameling van gegevens, die een zelfstandige verzameling uitmaakt, systematisch of methodisch geordend en op elektronische wijze of anderszins toegankelijk. Een databank wordt op twee wijzen beschermd, namelijk via een sui generis recht als via het auteursrecht. De creatie van een databank impliceert vaak een omvangrijke investering. Laat u juridisch adviseren indien u vragen heeft over de omvang van de bescherming.

Het moet dus gaan om een verzameling (bijvoorbeeld literaire, muzikale, artistieke of andersoortige werken, prestaties beschermd door het naburig recht, of enig ander materiaal, zoals tekst, geluid, cijfers, beeld of gegevens. De aard van de verzamelde elementen is vrijwel onbelangrijk.

De creatie van een databank is vaak een tijdrovend en investeringsrijk proces. Het databankrecht biedt u een zelfstandige bescherming voor uw creatie. Wanneer u niet de eigenaar bent van de inhoud van de databank, dient u uiteraard de nodige toestemmingen te hebben verworven.

Rekening houdende met het gemak van reproductie en uw gedane investeringen doet u er goed aan uw investering juridisch zorgvuldig te laten beschermen.

Terug naar boven.


Programma's en databanken

Programma's en databanken vertegenwoordigen vaak een zware investering. Neem geen risico's en zorg voor een gedegen juridisch bescherming.
Klik hier om contact op te nemen
.