Bescherming idee

Hoe bescherm ik mijn idee?

Idee

Een idee op zich wordt niet beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Het auteursrecht vereist immers een concrete en originele vorm, zij beschermt dus geen ideeën , gedachten, principes, methoden of concepten. Nochtans is de basis van alles het loutere, doch juridisch erg kwetsbare idee.

i-DEPOT

Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voorzag daarom in een i-DEPOT. Met een i-DEPOT heeft u een bewijs van uw idee, en kan u zo uw concept, creatie of prototype beschermen. U krijgt een bewijs van een officiële, betrouwbare instantie die de echtheid van uw i-DEPOT garandeert. deJuristen registreert al voor 150€ uw idee voor 5 jaar. Indien gewenst bewaken wij bovendien uw registratie. U kan uiteraard ook bij ons terecht voor advisering, schendingen van uw i-DEPOT, et cetera.


Bescherming idee

Een idee an sich wordt door het intellectueel eigendomsrecht niet beschermd. Het is evenwel mogelijk om een idee te registeren zodat het vaste datum verkrijgt. Op die manier staat u sterker bij onderhandelingen of presentaties van uw idee.

Registreer uw idee (contact).