Know-how

Know-how

Inleiding

Know-how is het geheel van kennis, die door de franchisegever is getest en opgedaan aan de hand van zijn ervaringen en de operationele basis vormt van een bedrijf. De know-how dient vertrouwelijk, substantieel en identificeerbaar te zijn. Deze kennis kan bestaan uit ongepatenteerde uitvindingen, formules, designs, tekeningen, procedures en methoden. Know-how is vaak verkregen door zware financiële en intellectuele investeringen. Bescherm uw investering en zorg voor een juridische beveiliging van uw know-how

Bescherming fabrieksgeheimen of know-how

Fabrieksgeheimen zijn het geheel van technische kennis (zie supra) die niet toegankelijk zijn voor het voor het publiek en die niet het voorwerp uitmaken van een octrooi (aangezien een octrooiaanvraag openbaar is). Men kan deze kennis, die een grote economische waarde kan vertegenwoordigen, overdragen aan een derde. Aangezien know-how vaak het resultaat is van grote financiële en intellectuele investeringen dient men alles in het werk te stellen opdat concurrenten deze know-how niet in handen krijgen.

Hoe?

Er bestaat voor know-how geen specifiek recht, daarmee valt zij onder de categorie van 'gewone ideeën', en dient de bescherming te gebeuren via geheimhouding of specifieke contracten (de zgn. confidentialiteitsovereenkomsten). Men kan bijgevolg iemand contractueel aansprakelijk stellen wanneer deze zijn confidentialiteit niet eerbiedigt. Bovendien kan de oorspronkelijke eigenaar een procedure op grond van oneerlijke mededinging instellen tegen zijn concurrent die oneigenlijk gebruikmaakt van deze know-how. Ten aanzien van werknemers geldt bovendien artikel 309 Sw. die het schenden van een fabrieksgeheim door een werknemer sanctioneert met een gevangenisstraf en/of een boete.

deJuristen helpt u graag verder bij de redactie van know-how overeenkomsten of bij het uitstippelen van uw beschermingsaanpak.

Terug naar boven.


Know-how kort

Er bestaat voor know-how geen specifiek recht, daarmee valt zij onder de categorie van 'gewone ideeën', en dient de bescherming te gebeuren via geheimhouding of specifieke contracten.
deJuristen helpt u graag bij de redactie van know-how overeenkomsten of bij het uitstippelen van uw beschermingsaanpak.