Merkenrecht - merkrecht - juridische weergave merken

Merkenrecht

Inleiding

Het merkenrecht herbergt verschillende functies zoals een herkomst-, een onderscheidings-, een kwaliteits-, garantie- en vertrouwensfunctie, een reclamefunctie en een goodwillfunctie. Het merkenrecht is dan ook van bijzonder belang, zowel voor de individuele warenmerken, als de dienstenmerken en de collectieve merken. Om bescherming te kunnen krijgen moet u beschikken over een teken, dat grafisch voorstelbaar moet zijn en het teken moet beschikken over onderscheidend vermogen.

deJuristen begeleidt u bij het deponeren van een Benelux, Europees of internationaal merk (merkdepot). Tevens werken wij nauw samen met een gevestigd grafisch ontwerpbureau dat uw teken grafisch kan uitwerken om zo aan de wettelijke voorwaarden te voldoen.

Merk deponeren?

Een merk is het uithangbord of visitekaartje van uw onderneming. Het onderscheidt u immers van de anderen, en men herkent aan de hand van úw merk úw specifieke goederen en diensten. Of u nu een starter of een doorgewinterde ondernemer bent, merkbescherming leent zich zowel voor kleine of grote ondernemingen. Evenwel maakt deJuristen aan de hand van haar drie pakketten een onderscheid, daar beginnende ondernemers gewoonlijk geen nood hebben aan een uitgebreid onderzoek en bijhorende adviesverlening, terwijl dit voor grotere ondernemingen vaak een absolute must blijkt.

deJuristen registreert en deponeert uw Benelux, Europees of internationaal merk. Afhankelijk van het door u gekozen pakket onderzoeken wij uw mogelijkheden tot registratie en bewaken wij uw merk na depot. U kan uw merken bovendien online beheren via ons gebruiksvriendelijk en uitgebreid klantenportaal.

Bescherm uw merk vandaag nog. Klik hier.

Wat is een merk?

De beschermingsvoorwaarden voor een merk zijn de volgende: het merk moet een teken (benamingen, tekeningen, stempels, cijfers, letters, vormen) zijn, dat teken moet grafisch voorstelbaar zijn (visuele weergave) en het moet een onderscheidend vermogen (voor de relevante doelgroep) hebben. Een merk heeft verschillende functies, en bestaat in de vorm van een Beneluxmerk, een internationaal merk en een Europees of Gemeenschapsmerk. Men kan individuele warenmerken, individuele dienstenmerken en collectieve merken registreren.

Hoe verkrijgt men bescherming?

Voor een Benelux merk dient een verplicht depot te gebeuren in Brussel of bij de BBIE in Den Haag. Het in te dienen document heeft verschillende formele voorwaarden. Na depot volgt een ambtshalve onderzoek, waarbij men nakijkt of er sprake is van een teken, of het teken voldoende grafisch voorstelbaar is, het een onderscheidend vermogen heeft, een goed vormmerk is, er geen strijdigheid met de openbare orde of goede zeden bestaat, enzovoort. De BBIE geeft vervolgens schriftelijk kennis van de beslissing en dient een eventuele weigering te motiveren. Men kan bovendien het BBIE facultatief om een vooronderzoek vragen. Bij goedkeuring zal een inschrijving plaatsvinden in het register.

Er bestaan bijzondere regels voor een internationaal depot en een Europees of Gemeenschapsmerk.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Duur

De duur van de bescherming bedraagt 10 jaar vanaf het depot, en is oneindig verlengbaar met perioden van 10 jaar.
Normaliter dient een hernieuwing te gebeuren binnen de zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur. Een merk kan vervallen (verval van rechtswege, door de rechter, verwording tot soortnaam) of nietig worden verklaard door de rechter op vordering van het O.M. of iedere belanghebbende.

Rechten voortvloeiend uit merk

De merkhouder kan optreden tegen elk gebruik in het economisch verkeer, waarbij gebruik wordt gemaakt van een teken dat gelijk is aan of sterk gelijkt op het merk van de merkhouder. Het criterium hierbij is het 'verwarringsgevaar' bij het relevante doelpubliek.

Opletten met verwording tot soortnaam

Wanneer een merk de gebruikelijke benaming in de handel wordt voor een categorie producten of diensten (bv. 'Pampers' in plaats van luiers), en dit geschiedt door toedoen of nalaten van de merkhouder kan dit merk zijn bescherming verliezen. De merkhouder dient actief op te treden tegen deze gebeurlijke generalisering opdat de bescherming behouden blijft.

(Zie ook "Merk deponeren").

(Zie ook "Idee deponeren?").

Terug naar boven.


Merkenrecht principes

De wettelijke principes van het merkenrecht handelen over de functies van een merk, de beschermingsvoorwaarden, de duur en de rechten van de merkhouder.
Klik hier om een merk te deponeren
.

Deponeer uw merk hier.