deJuristen lanceert op 12 juni 2012 een nieuwe website.
Vier mee & val in de prijzen! Klik hier!

Diensten ICT-recht

Diensten ICT-recht

Geschillen

Discussie bij de overdracht van een domeinnaam? Of u wenst een bepaalde domeinnaam te registeren maar deze is niet meer beschikbaar? U vindt dat u recht heeft op een bepaalde domeinnaam? Indien de domeinnaam die u wenst te registeren op een onrechtmatige wijze is geregistreerd of op een dito wijze wordt gebruikt, kan u via enkele wegen de domeinnaam (terug-)claimen. Meer informatie rond domeinnaamgeschillen: lees meer.

Een discussie met uw hosting- (en domeinnaam-)agent? Problemen die rijzen bij downtime, dataverlies, een verhuis van digitale bestanden ofonnodige of onrechtmatige facturatieproblemen maken al te vaak deel uit van het switchen tussen hostingagenten. deJuristen begeleidt u bij het switchen tussen agenten of bij het optreden van zelfstandige problemen met uw hostingagent. Lees meer.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyvoorwaarden zijn onontbeerlijk bij het oprichten van een website of een ander elektronisch contactportaal. Vaak is de opmaak ervan echter niet eenvoudig en ziet men af van deze belangrijke factor. deJuristen onderzoekt uw persoonlijke websituatie en schrijft passende algemene en privacyvoorwaarden. Twijfelt u over de geldigheid van uw huidige voorwaarden? Ook hiervoor kan u bij deJuristen terecht. Contacteer ons voor meer informatie. Lees meer.

E-commerce

E-commerce is niet meer weg te denken uit het dagdagelijks (shopping-)leven. Maar er schuilen heel wat gevaren. E-commerce situeert zich dikwijls in een complexe omgeving waarin verschillende internet functionaliteiten gebruikt worden. Bij het opzetten van een effectief en veilig e-commerce systeem is het uitermate belangrijk de complexiteit adequaat te beheren. De risico’s verbonden aan deze Internet diensten zouden eerst degelijk beheerd moeten worden vooraleer een e-commerce systeem te implementeren. deJuristen helpt u bij het inschatten van de risico’s, en geeft advies op domeinen als datatransmissie, authenticiteit, beschikbaarheid en betalingen. De opmaak van een strategische planning, een risicoanalyse en het opzetten van de juiste beveiligingsstrategie voorkomen heel wat latere problemen. Lees meer.

ICT-contracten

Bij projectontwikkeling wordt u onvermijdelijk geconfronteerd met ingewikkelde en complexe regelgeving. Duidelijke afspraken in verband met de leveringstermijnen, de aansprakelijkheid bij foutief ontwikkelde softwarecode en vastlegging van de rechten en plichten van de verschillende partijen kunnen latere interpretatieproblemen of geschillen tot een minimum beperken.
U kan bij ons terecht voor de opmaak van softwarelicenties (end user agreements), onderhoudscontracten en contracten voor softwareontwikkeling op maat. Lees meer.

Privacy

In een snel evoluerende en hoogtechnologische omgeving wordt uw privacy steeds belangrijker. De informatiehonger van online instanties en websites zijn amper te stoppen. Bedrijven moeten steeds specifieker aangeven wat zij precies van plan zijn met uw gegevens, en de Wet voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens stelt strenge eisen aan een verwerking van deze persoonsgegevens. Bescherm uw klanten en uzelf: zorg voor een adequate privacyverklaring, bouw een toeganglijke inzagemogelijkheid in en verzorg een afmeldingsmogelijkheid bij nieuwsbrieven. deJuristen geeft bovendien advies rond PETs (Privacy Enhancing Technologies) en identity theft. Lees meer.

Een andere ICT-rechtelijke vraag?

U heeft een specifieke vraag met betrekking tot het informaticarecht of internetrecht die niet valt onder bovenstaande categorieën? Geen nood, bovenstaande categorieën gelden slechts als een niet-limitatieve opsomming van de meest voorkomende ict-rechtelijke problemen. Neem contact met ons op voor een individueel advies.

Terug naar boven.


 

ICT-recht

Bij deJuristen kan u terecht voor al uw vragen rond internetrecht en ICT-recht. Enkele categorieën: ICT-rechtelijke geschillen, algemene voorwaarden, e-commerce, ICT-contracten, de bescherming van uw online privacy en het voorkomen van identity theft.